Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Denkstof 'Mag ik homo zijn van God?'

Dit programma gaat over homoseksualiteit. In de kerk zijn diverse meningen over dit thema. In dit programma dragen we de jongeren handreikingen aan om zelf een mening te vormen rondom homoseksualiteit. Daarnaast stellen we voorop dat de liefde van God voor elk medemens centraal moet staan. Centraal in onze houding ten opzichte van mensen met een andere geaardheid en ten opzichte van mensen met een andere mening dan die van ons. In dit programma dagen we jongeren uit om vanuit een liefdevolle houding ten opzichte van hun naasten over dit thema na te denken.

Denkstof 'Mag ik homo zijn van God?'

Dit programma gaat over homoseksualiteit. In de kerk zijn diverse meningen over dit thema. In dit programma dragen we de jongeren handreikingen aan om zelf een mening te vormen rondom homoseksualiteit. Daarnaast stellen we voorop dat de liefde van God voor elk medemens centraal moet staan. Centraal in onze houding ten opzichte van mensen met een andere geaardheid en ten opzichte van mensen met een andere mening dan die van ons. In dit programma dagen we jongeren uit om vanuit een liefdevolle houding ten opzichte van hun naasten over dit thema na te denken.

Dit programma bevat een introductie, verdieping, verwerking en afsluiting. Bij introductie, verdieping en verwerking kan gekozen worden uit twee verschillende werkvormen. Kies werkvormen die het beste bij jou en je groep passen.

Doelstellingen:

 • De jongeren ontdekken dat er onder christenen verschillende meningen zijn over hoe je moet omgaan met homoseksualiteit, maar dat de liefde van Christus voor ieder medemens voorop staat. 
 • De jongeren denken na over diverse standpunten over homoseksualiteit.
 • De jongeren ontdekken dat respect voorop staat en hoe je respectvol met lastige kwesties in de kerk kunt omgaan.

Introductie

 • Doel: De jongeren ontdekken dat er onderdoor christenen verschillende meningen zijn over hoe je moet om te gaan met homoseksualiteit, maar dat de liefde van Christus voor ieder medemens voorop staat. 

Denkstof video

 • Tijdsduur: 15 minuten.
 • Benodigdheden:
  • Link van de Denkstof video;
  • Apparatuur om video af te spelen.

Kijk met elkaar de Denkstof video #17: ‘Mag ik homo zijn van God?’

Bespreek de video kort met elkaar. Kies daarna één van onderstaande opties. 

Gespreksvragen bij de video:

 • Geef een eerste reactie op de video. Wat vind je er van?
 • Heb je dingen gehoord die je nog niet wist?
 • Waar ben jij het mee eens?
 • Waar ben je het niet mee eens? Waarom?

Optie 1 - Meningen

 • Tijdsduur: 15 minuten
 • Benodigdheden: stiften, poster.

In de Denkstof video kom je diverse meningen tegenover homoseksualiteit tegen. Bekijk de video nog een keer met elkaar.

 • Schrijf zoveel mogelijk meningen op die je in de video tegenkomt. 
 • Welke meningen over homoseksualiteit hoor jij wel eens die je niet in de video tegenkwam? Schrijf die ook op.
 • In de video zegt Reinier dat het liefdevol met elkaar omgaan voorop staat. Staan er ook uitspraken op de poster die niet liefdevol zijn volgens jullie? Is iedereen het daar mee eens? Streep ze dan door.
 • Is er discussie over een uitspraak die de één wel liefdevol vindt en de ander niet? Zet daar dan een cirkel om.
 • Welke uitspraken kunnen jullie allemaal onderschrijven? Onderstreep die uitspraken.

Optie 2 - Discriminatie is niet oké

 • Tijdsduur: 20-25 minuten
 • Benodigdheden: Pen, papier, Bijbel.

Sommige jongeren die homo zijn ervaren discriminatie. Ook jongeren die transgender zijn krijgen hier mee te maken. Misschien ben jij zelf wel eens gediscrimineerd omdat je homo bent of misschien wel vanwege je geslacht of je afkomst of omdat je er net anders uit ziet of anders denkt dan de rest.

 • Schrijf met elkaar redenen op waarom mensen gediscrimineerd kunnen worden. Welke van deze redenen herken je? Met welke heb je te maken gekregen? Bespreek dit met elkaar. 

Lees daarna Galaten 5:14. 

Bespreek de volgende vragen: 

 • Wat heeft deze tekst te maken met discriminatie?
 • Hoe kun je als kerk je sterk maken tegen discriminatie en pesten?
 • Als er iemand is die vindt, zoals Reinier ook aangeeft in de video, dat homoseksualiteit niet geuit mag worden mag je daar dan tegenin gaan vind jij? 
 • Wat vindt jij van de volgende stellingen? Bespreek ze met elkaar.
  • Mensen die vinden dat homo’s niet mogen trouwen horen er wat mij betreft niet bij?
  • Als christen mag je best tegen homoseksuele relaties zijn.
  • Volgens de Bijbel moet je alle relaties goedkeuren als ze maar op liefde zijn gebaseerd. 
  • Op grond van de Bijbel moet je iedereen accepteren en liefhebben. 

Verdieping

 • Doelen:
  • De jongeren denken na over verschillende meningen over homoseksualiteit.
  • De jongeren delen hun mening over homoseksualiteit.

Optie 1 - Schilderij

 • Tijdsduur: 30-40 minuten.
 • Benodigdheden:
  • Schilderspullen;
  • Grote vellen papier;
  • Eventueel lijm, stiften en oude tijdschriften.

Je hebt met elkaar de Denkstof video bekeken. Maak naar aanleiding van de video een schilderij of poster over het thema ‘homoseksualiteit’. Hebben de jongeren weinig inspiratie dan kunnen ze bijvoorbeeld een schilderij of poster maken rondom de zin:‘Jij bent geliefd’. Het schilderij of de poster is bedoeld om mensen een hart onder de riem te steken. 

Iedereen mag zijn eigen schilderij of poster maken en zijn eigen mening daarin weergeven. Let er wel op dat je elkaar niet kwetst met wat je tekent of schildert. Hang de schilderijen op. 

Optie 2 - Avond voor de kerk

 • Tijdsduur en benodigdheden:
  • Hangt af van de voorbereiding en invulling van de avond.

Bereid als groep samen met jullie leidinggevende een avond voor over homoseksualiteit in de kerk voor. Je kunt informatie opzoeken online bij verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de organisaties https://www.christenqueer.nl/, wijdekerk.nl, www.lkp-web.nl of hartvanhomos.nl

Let op: neem daarbij allerlei verschillende meningen mee en laat die aan bod komen. 

De belangrijkste taak is respect en begrip voor elkaar in de gemeente te bevorderen, welke mening je ook hebt. Let er op dat er niemand gekwetst wordt door hoe je dingen verwoordt. Zorg ervoor dat niet alleen hetero’s meedenken. Bijvoorbeeld: zorg ervoor dat er iemand uit jouw gemeente, die onderdeel uitmaakt van de LHBTIQ-gemeenschap, meedenkt. 

Je kunt de avond ook daadwerkelijk voor de hele kerk organiseren. Je kunt ook alleen de avond voorbereiden en voor jullie jeugdgroep houden. Ben je met veel jongeren? Verdeel dan de taken: een groepje of persoon maakt een pr-folder, een groepje of persoon maakt een powerpoint, een groepje of persoon bereidt een korte elevator pitch voor over dit onderwerp enzovoort.

Verwerking

 • Doelen:
  • De jongeren ontdekken dat er verschillende organisaties zijn die zich inzetten voor mensen met een andere geaardheid in de kerk.
  • De jongeren denken na over de verschillende beweegredenen die organisaties hebben om zich in te zetten voor LHBT’ers in de kerk en vormen hier hun eigen mening over.

Optie 1 - Verschillende organisaties

 • Tijdsduur: 20-30 minuten
 • Benodigdheden
  • Wifi;
  • Pen en papier;
  • Flipover of groot papier (A3 of A2).

Er zijn verschillende christelijke organisaties die zich inzetten voor LHBTIQ-ers in de kerk. 

 • Ken je een van die organisaties? Zo niet, zoek het eens op!
 • Kies drie organisaties uit (bijvoorbeeld: WijdeKerk, LKP en Hart van Homo’s of nog andere organisaties) en verdeel jullie groep ook in drieën. Elke groep krijgt één organisatie toegewezen. 
  • Wat doen zij concreet voor LHBTIQ’ers? 
  • En vanuit welke overtuiging doen ze dat? 
  • Schrijf jullie bevindingen op. Neem hierover ongeveer 10 minuten de tijd.
 • Elk groepje krijgt vervolgens de tijd om te vertellen welke organisatie zij hebben bekeken, wat zij doen en vanuit welke overtuiging zij dit doen. Welke verschillen en welke overeenkomsten zien jullie tussen de verschillende organisaties? Schrijf deze op een groot papier.
 • Als je moet kiezen, welke organisatie zou jij dan steunen? En waarom? Ga hierover met elkaar in gesprek.

Optie 2 - God houdt van iedereen!

 • Tijdsduur: 15 minuten.
 • Benodigdheden: Verschillende soorten knutselspullen.

God heeft ons allemaal gemaakt. Hij is onze schepper en onze Vader. Of we nu man zijn of vrouw, oud of jong, homo of hetero, blank of bruin, Hij houdt van ons allemaal! Dat geldt dus ook voor alle mensen bij jullie in de kerk.

 • Maak met elkaar een groot hart. Gebruik verschillende kleuren en materialen. Schrijf op het hart: God houdt van je!
 • Hang het hart op in de hal van de kerk, zodat alle gemeenteleden jullie knutsels en boodschap zien. 
 • Eventueel kunnen jullie er ook voor kiezen om jullie namen op het hart te schrijven. Leg dan ook pennen/stiften bij het hart als jullie het hebben opgehangen. Gemeenteleden kunnen hun naam ook op het hart schrijven!

Afsluiting

Sluit af door met elkaar te bidden of te luisteren naar een lied.

Voorbeeldgebed:

Vader in de hemel,

We danken u dat u onze vader bent en dat u altijd van ons houdt.
We hebben vandaag nagedacht over een onderwerp dat voor sommigen van ons misschien best lastig is. Misschien omdat we zelf nadenken over onze eigen geaardheid of omdat we iemand kennen die hiermee worstelt. Wilt u bij ons zijn als we hiermee zitten en geef ons fijne mensen om ons heen die we kunnen vertrouwen.

Amen.

Liedsuggesties:

Lees hier meer over Denkstof BEAM >

Andere werkvormen

binnen het programma Denkstof