Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Een ongelofelijke reis – Bible Outdoor 3

De tieners zoeken met behulp van sterren het Kerstkind, onderweg doen ze drie opdrachten. Bijvoorbeeld: Ze worden ondervraagd door een douaneambtenaar en moeten op zoek naar goud. Ze wisselen van gedachten met een gemeentelid over betekenisvolle dromen (van God). Ga voor je op pad gaat na hoe de RIVM-maatregelen zijn en zorg voor gele hesjes als je in het donker op pad gaat.

Doel: 

 • De tieners navigeren evenals de Wijzen uit het oosten op werkelijke sterren naar het Kerstkind. 
 • De tieners beleven het verhaal (Matteüs 2:1-12) in actieve buitenopdrachten.
 • De tieners gaan in gesprek met een gemeentelid over de betekenis van dromen (van God).

Nodig:
Print de kaartjes van sterren met de werkelijke namen en de kaartjes van de niet-bestaande sterren op geel papier. Maak even een foto van de werkelijke sterren (voor jezelf) en knip nu alle kaartjes uit. Doe de kaartjes in insteekhoezen en gebruik cadeaulint om ze te bevestigen.

Hang op de ‘stallocatie’ een A3 met daarop een getekende Davidsster.

Bestel tijdig een fototaart met daarop Maria, Jozef en Jezus. Zorg voor mes, papieren bordjes, vorkjes en sterretjes, aansteker, prijsje voor het winnende team.

Route uitzetten van zo’n 45 minuten 
Zet de route uit van startlocatie (instructie) tot eindlocatie (stal).
Tof als je een oude schuur of overkapping vindt om daar ‘in de stal’ de route te eindigen. 

Belangrijk:
- Door de sterren (met goede namen te volgen) komen de
tieners op de eindlocatie.
- Gedurende de reis doen ze 3 opdrachten. 
- Je hoeft geen ster kaartje te plaatsen daar waar de tieners recht doorgaan. 
- Plaats bij een splitsing altijd kaartjes met dezelfde nummers. Bijvoorbeeld: Nr. 1 ster Zeta Leporis plaats je daar waar je wilt dat de tieners heengaan. Maar wellicht kunnen ze ook een andere kant op, daar plaats je nr. 1 Zelda Miyamoto. De ‘verkeerde’ sterren leiden naar doodlopende wegen, verkeerde kant, enz
Heb je meer afslagen dan ‘verkeerde’ namen? Kies ervoor om dan de bordje ‘verboden voetgangers’ op te hangen. Zo weten de tieners dat ze daar niet moeten heengaan.
- Ga zo de hele route door van 1-10 (of minder cijfers als de route minder lang is).
- Markeer de stal met een A3 vel met daarop een getekende Davidsster. 

Ieder team dat op pad gaat heeft nodig:
5 gesloten enveloppen mee, met in iedere envelop een van de vijf opdrachten. Schrijf op de envelop de titel van de opdrachten:  Goud - Douane - Taal - Opzoeken - Droom.
Noteer bij de opdracht ‘Douane’ het adres waar de tieners worden verwacht. De opdracht ‘Droom’ gaan alle tieners doen.

Ieder groepje heeft een smartphone met goede camera nodig, WhatsApp en Internet/data en een pen.

Tip: Heb je meer dan 3 teams, vraag dan ook meerdere gastheren voor de opdracht ‘Douane. Zo voorkom je dat er te veel tieners langskomen op een locatie. 

Benaderen gastheer/gastvrouw douaneambtenaar
Bel de gastheer/gastvrouw (opdracht douaneambtenaar sowieso) van te voren en mail de vragen die hij/zij aan de tieners gaat stellen.

Bij terugkomst 
Zorg eventueel voor een laptop (en eventueel beamer) om foto’s te bekijken die de tieners hebben gemaakt. Zorg voor warme drankjes, de geboortetaart, een kaars, aansteker en een sterretje voor alle tieners. En het prijsje voor het winnende team.

Tip: Leuk als je dit op de stallocatie kan doen. 

Overzicht
Korte instructie en teamindeling op startlocatie - 15 min.
Tieners gaan de route volgen en opdrachten doen - 60 min.
Aankomst stal en kort moment van terugblik en vieren - 15 min.

Instructie 

Heet de tieners welkom en vertel dat ze vandaag op pad gaan in de wijk. Jullie gaan in team het kerstverhaal van de Wijzen uit het oosten beleven.

Maak teams van maximaal 4 tieners.
Bepaal of je per team een leider mee laat gaan.

Leg de spelregels uit
Je komt ‘ster’ kaartjes tegen op je route, met nummers.
Je volgt de nummers 1-10, maar er zijn vaak meerdere nummers 1 of 2 enz. Volg de sterren die werkelijk aan de hemel staan net als de wijzen uit het oosten. 

Belangrijkste regels:
De bordjes laat je hangen.
Zie je geen bordje? Ga dan rechtdoor. 

Zie je veel bordjes? Volg de ster met de naam die werkelijk bestaat.
De bordjes waar een verbod staat voor voetgangers daar ga je niet in.
Het doel is om zo snel mogelijk de stal te vinden.

Maar op de route moeten jullie ook drie opdrachten doen, maar je krijt er vijf mee!  Let op: de opdracht van ‘droom’ moet iedereen doen! Dan heb je nog 4 opdrachten over. Maak je een envelop open, dan moet je die opdracht ook echt doen met elkaar. Bij aankomst in de stal wil ik 2 dichte enveloppen ontvangen. De grote vraag is, kies je de minst tijdrovende opdrachten om te doen en wanneer (op de route) open je de envelop? Jullie bepalen dit met elkaar.

Vertel dat ze 60 minuten op pad gaan. Ben je dan nog niet bij de stal dan worden jullie gebeld. Zorg dat elk team een telefoon met camera en data heeft en het mobiele nummer van de leider. Hem/haar mag je altijd bellen voor hulp.

Tip: Stuur de tieners na 55 minuten een reminder dat ze nog 5 minuten hebben.

Starten
Vraag uit elk team nu een speler.
Speel nu een nieuwe variant van steen-papier-schaar (zon – maan -ster)
en bepaal zo welk team als eerste mag vertrekken. De anderen vertrekken (op volgorde van winnen) een minuut later. 

Geef de groepjes de vijf enveloppen mee.
Spreek af dat ze voorzichtig zijn onderweg en beleefd zijn naar anderen. Spreek af wie van de groep de telefoon beheert en de foto’s maakt, wel met instemming van de hele groep.

10 sterren                 
De tieners gaan de sterren zoeken en volgen en doen drie opdrachten om  zo bij de stal te komen. 

Verdieping                                      

Opdracht droom 
Bel aan bij iemand uit de gemeente.

Vertel dat jullie bezig zijn met het volgen van sterren om zo het Kerstkind te vinden. Maar onderweg zijn er drie opdrachten die jullie moeten doen. De Wijzen uit het oosten kregen een bijzondere droom. 

Vraag aan hem/haar: 

 • Heeft u wel eens een droom gehad die veel indruk maakte?
  Weet u nog waar het over ging?  
 • Kunnen dromen van God zijn en een speciale betekenis hebben?
  Waarom wel/niet?  
 • Vertel  ‘s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land. 
 • Bespreek met elkaar: Zou God nog steeds werken via dromen? 
 • Bedank hem/haar voor het gesprek.

De overige 4 opdrachten, de tieners kiezen er zelf 2 om te doen:  

Opdracht Opzoeken
De wijzen in het verhaal hadden hulp nodig om iets uit te zoeken. Jullie ook. 

Bel aan bij iemand uit de gemeente die veel van de Bijbel weet. 

Vraag of hij/zij een Bijbel heeft. 

Vertel dat jullie bezig zijn met het volgen van sterren om het Kerstkind te vinden. Maar, er is een bijbeltekst die jullie moeten opzoeken en fotograferen in de bijbel.

Zoek de cursieve tekst in de Bijbel op en maak een foto op zo’n manier dat je ook ziet in welk bijbelboek het staat. 

“Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de Messias geboren worden?’ Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: «Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. »

(Goede antwoord: Matteüs 2, maar ook in Micha 5)

Opdracht Goud
Bel aan bij iemand die je kent.

Vertel dat jullie bezig zijn met het volgen van sterren om zo het Kerstkind te vinden. 

Vraag of hij/zij goud bezit. 

Vraag of je er een foto van mag nemen.

Opdracht Douane
Jullie zijn nu bij de grens. 

En krijgen met een douaneambtenaar te maken. 

Jullie moeten eerlijk antwoorden. 

Bel aan bij iemand  

Vertel dat jullie net als de Wijzen uit het oosten bezig zijn met het volgen van sterren om zo de stal te bereiken met het Kerstkind. 

De douaneambtenaar gaan de tieners veel vragen stellen die ze eerlijk moeten beantwoorden.
De vragen die de doaneambtenaar stelt, vind je in de bijlage.

Opdracht Taal
Helaas, een nogal oude tekst. 

Vul de 11 ontbrekende woorden in. 

Alles gecontroleerd? Neem de tekst mee, straks wordt deze gecontroleerd. 

Antwoorden:
1. Bethlehem  2. Oosten 3. Jeruzalem 4. Priesters
5. Bethlehem 6. Bethlehem 7. Herder 8. Geheim
9. Bethlehem 10. Maria 11. Goud

Afsluiting (15 min)

Bij aankomst (stal): 

 • Zorg eventueel voor een laptop (en eventueel beamer) om foto’s te bekijken die de tieners hebben gemaakt. 
 • Zorg voor een warm drankje en geef de tieners even de gelegenheid om hun verhalen te delen.
 • Ieder team vertelt iets over de opdracht ‘droom’. 
 • Geeft ieder team 2 gesloten enveloppen terug? 
 • Vraag wie er de opdracht ‘goud’ heeft gedaan, laat ze de foto tonen. Wie deed de opdracht ‘opzoeken’, ook een foto als bewijs. Wie deed de opdracht ‘taal’, zij leveren het formulier in, ga de antwoorden na. Wie werd er ondervraagd door een douane? Hoe ging dat? 
 • Ga na wie was er het snelste? Stel dat zij ook de bewijzen van de opdrachten kunnen aanleveren en twee gesloten enveloppen dan ontvangen zij een prijsje.   
 • Vraag na:
  • Zijn jullie wel eens verkeerd gelopen? 
  • Hoe heb je uitgezocht dat een ster werkelijk bestaat? (op internet  zo te googlen). 
  • Welke opdracht verraste je? 
  • Welke opdracht kostte meer tijd? 
 • Benoem dat het natuurlijk niet alleen ging om tijd. Jullie hebben iets ervaren van de reis van de Wijzen uit het oosten.

Vertel:

 • In het boek Openbaringen staat: ‘Ik ben de nakomeling van David. Ik ben de stralende morgenster!’
  • Wie zou er worden bedoeld met ‘Ik’? 
  • Hoe vind je dat Hij ‘morgenster’ wordt genoemd? 
 • Steek een kaars aan en laat alle tieners Jezus bedanken voor zijn komst naar de aarde. Hij brengt licht en hoop. Deel als leider hoe jij de hoop die Jezus biedt, ervaart in het leven van alledag. 
 • Laat alle tieners hun sterretje aansteken op dit feestelijke moment en eet de daarna de taart op.

 

Tip: Kleine groep?
Bij vier tieners kun je ze er in tweetallen op uit laten trekken.
Bij drie of minder tieners kun je wellicht de opdrachten met enkele gezinnen gaan doen.