Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Goede regels

Ontdek-activiteit: maak boekrol met wetten.

Bijbeltekst
"Hogepriester Chilkia ging naar de tempel om het geld dat verzameld was, op te halen. Toen vond hij daar een boek met de wetten die Mozes namens de Heer opgeschreven had. ... Toen ging Safan met het boek naar koning Josia ... en hij begon de koning eruit voor te lezen. Toen de koning hoorde wat er in het boek stond, schrok hij erg, en hij scheurde zijn kleren.
En hij zei: Onze voorouders hebben niet geluisterd naar de inhouid van het boek dat we gevonden hebben. Ze hebben zich niet gehouden aan de regels die erin staan."
- 2 Kronieken 34: 14 & 16 & 18-19

"De koning liet alle leiders van Juda en Jeruzalem bij zich komen. Toen ging hij naar de tempel van de Heer, met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, en met de priesters en de Levieten. Iedereen ging mee, van jong tot oud. De koning las hun het hele boek voor dat in de tempel gevonden was, het boek met de wetten van de Heer."
- 2 Kronieken 34:29-30 

Nodig
- Lang papier, bijv. van een rol behang of rol tekenpapier van de IKEA.
- Houten stokken 
- Stevige lijm
- Stiften of kalligrafeerpennen (of zelfs een veer met inkt...)

Toelichting
Tijdens het opknappen van de tempel komt er een boekrol met de wetten van God tevoorschijn. Dit kunnen de tien geboden geweest zijn, maar ook het hele wetboek Deuteronomium. Josia maakt er werk van dat deze wetten weer worden nageleefd. Hij geloofde - zoals ook veel christenen vandaag - dat de richtlijnen van God leven geven.

Uitleg activiteit
Laat de deelnemers (samen) nadenken over goede regels voor jullie Kliederkerk.
Doe eerst een brainstorm waarbij ze alles mogen zeggen of opschrijven wat het wel/niet goed lijkt voor een gezellige Kliederkerk.

Daarna kiezen jullie regels uit die je op de boekrol schrijft.

Maak van te voren een grote boekrol. Neem een rol papier en plak op beide kanten een stok die iets breder is dan de breedte van het papier. Begin bij de stokjes en rol het papier er om heen. Rol het papier van bijde kanten naar het midden op.

Variant: Iedere deelnemer of ieder gezin maakt z'n eigen boekrol. Knip dan het papier in stukken van ongeveer 50 cm lang en leg meerdere stokken neer waarmee de deelnemers hun boekrol kunnen maken. Vervolgens kiezen zij zelf een context waarvoor zij (leef)regels gaan bdeken. Bijvoorbeeld de Kliederkerk, hun gezin, Nederland, de wereld of de hemel.