Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Het kwaad | Verdieping: Bijbelteksten

In deze verdieping ga je met de jongeren in op de perspectieven van kwaad en pas je dit toe op de Bijbel.

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 2: Het kwaad van Catechesemethode Overhoop.

Het kwaad | Verdieping: Bijbelteksten

 • Duur: 25 minuten
 • Nodig: Bijbels en smartphones met wifi of internet.

Omgaan met het kwaad kan natuurlijk op allerlei manieren. Benoem voor de jongeren de drie volgende perspectieven:

 1. lijdend perspectief

 2. dienend perspectief

 3. aanklagend perspectief

In de bijlage vind je een korte toelichting op de perspectieven. Vertel erover aan de jongeren, het liefst in jouw eigen woorden. De deelnemers wisselen vervolgens met elkaar uit op welke manieren de verschillende personen uit de vorige opdracht omgegaan zijn met ellende.

Vertel dat deze drie manieren van omgaan met gebrokenheid ook voorkomen in de Bijbel. Laat de jongeren een keuze maken in welk perspectief ze zich verder willen verdiepen

Lees met elkaar de bijbeltekst die aangereikt is bij het betreffende perspectief, of een bijbeltekst die de jongeren of jijzelf daarbij vinden passen.

1. Lijdend perspectief:

 • a. Een fragment uit de lijdensweg van Jezus (bijvoorbeeld Marcus 15:24, Lukas 23:33, Johannes 19:18);
 • b.‘Eli eli lama sabachtani’ (Matteüs 27:45-50);
 • c. Psalm 22.

2. Dienend perspectief:

 • a. Jezus die de voeten wast (Johannes 13:3-11);
 • b. Marcus 9:33-39.

3. Aanklagend perspectief:

 • a. Jezus en de koopmannen in de tempel (Matteüs 21:6-13);
 • b. Amos 5:10-24.

Na het lezen van de bijbeltekst pakt iedereen zijn smartphone er bij.

Vraag de jongeren om (bijvoorbeeld via WhatsApp) een emoticon te kiezen die het beste past bij hun gevoel na het lezen van deze bijbeltekst. Nodig een paar deelnemers uit om te laten zien welke emoticon ze gekozen hebben en daar iets over te vertellen. De jongeren kunnen de emoticon ook delen in jullie groepsapp.

Herhaal nog een keer vanuit welk perspectief jullie deze bijbeltekst gelezen hebben. Vraag vervolgens: Heeft deze bijbeltekst je geholpen om dit perspectief te begrijpen? Of roept het juist vragen op? Voordat jullie hierover in gesprek gaan, zoeken de deelnemers eerst weer naar een passende emoticon en laten ze die aan elkaar zien, of delen ze die in de groepsapp.

Geef ruimte aan de reacties en vragen die de jongeren hebben, en deel ook jouw eigen vragen.

Afhankelijk van de tijd en de spanningsboog van de jongeren kun je nog een ander perspectief verder uitdiepen of verder gaan met een verwerkingswerkvorm.