Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Het kwaad | Verkenning: Stelling nemen

Ga door middel van een stelling met de jongeren in gesprek over het kwaad. Aan de hand van bijbelteksten praat je erover door.

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 1: Het kwaad van Catechesemethode Overhoop.

Het kwaad | Verkenning: Stelling nemen

Ga door middel van een stelling met de jongeren in gesprek over het kwaad. Aan de hand van bijbelteksten praat je erover door.

  • Duur: 10 minuten
  • Nodig: bijbels

Spreek de volgende stelling uit:

Het kwaad komt van God.

Laat degenen die het eens zijn met de stelling links in de ruimte staan, degenen die het oneens zijn, rechts. Vraag de jongeren hun mening te beargumenteren.

Vervolgens lees je twee bijbelgedeelten voor waarbij de eerste tekst de stelling ondersteunt en de tweede de stelling ontkracht.

  1. Job 3: 20-26

  2. Deuteronomium 4: 31

Wat vinden de jongeren van deze teksten? Spreken ze elkaar tegen? Hoe kan dat nu, in de Bijbel? Willen de deelnemers hun positie veranderen naar aanleiding van deze teksten?