Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Eigentijdse Kerstviering

Er is een kindeke geboren op aard. Waarom is de geboorte van Jezus dan zo'n bijzonder verhaal?

Deze kerst(nacht)viering gaat in op tradities en eigentijdse gebruiken. Een kerstviering voor de hele gemeente om nooit te vergeten...

Bij navraag onder jongeren bleek dat het best moeilijk is om van Kerst een eigentijds feest te maken. Want die eeuwenoude tradities maken Kerst nou juist echt tot 'Kerst'. Maar tegelijkertijd zijn niet alle tradities (meer) even veelzeggend. Hier vind je wat tips en ideeën om de kerstviering een eigentijds tintje te geven. Je kunt ze allemaal volgen, je kunt er ook enkele uitkiezen, in overleg met de predikant of commissie eredienst. Op die manier kan een traditionele kerstviering voor iedereen toegankelijk zijn.

Voorbereiding
Nodig:

  • geboorteartikelen
  • geboortekaartjes
  • evt. verkleedkleren

Een kerstboom, kerstversiering en kaarsen horen met Kerst in de kerk. Maar Kerst is ook een geboortefeest. Daarom zullen blauwe versiering, muziekdoosjes en beschuit met muisjes ook niet misstaan. Misschien kun je in plaats van of naast een kribbe ook een wieg in de kerk zetten. Stuur als uitnodiging voor deze dienst geboortekaartjes rond.

In de adventsdiensten kunnen allerlei mensen de geboorte aankondigen. Een zwangere vrouw, de zenuwachtige kraamverzorgster, de ontdane vader, een bezoeker op zoek naar kraamcadeaus, etc. Enkele van deze mensen kunnen voor de kerstdienst de mensen welkom heten. Uiteraard zijn ze dan trotse ouders, een redderende kraamverzorgster en een nieuwsgierige bezoeker.

Samenzang
Komt allen tezamen, Gezang 138:1-4 

Kyriëgebed
Nodig: video/computer, beamer, scherm

Een kyriëgebed (Heer, ontferm U) kan meer impact krijgen wanneer het zichtbaar wordt gemaakt. Neem actuele beelden op (of download ze van internet), bijvoorbeeld van het journaal. Draai deze af tijdens de dienst (zonder geluid!) en laat tegelijkertijd een kyriëlied horen, bijvoorbeeld van Bach.

Sluit af met enkele gesproken gebeden om ontferming voor situaties in je woonplaats of kerk en stil gebed. De muziek kun je zacht laten spelen.

Samenzang
Ik kniel aan uwe kribbe neer, Gezang 141:1 en 3

Gebed om de Geest
Heer wij begrijpen niet altijd wat er bedoeld wordt met verhalen.
Wij kunnen niet altijd de juiste zin uit Uw woorden halen.
Wees ons nabij wanneer wij proberen te lezen, te snappen, en U te eren.

Samenzang
In den beginne was het woord,
Gezang 150:1 en 5

Kerstevangelie
De aloude woorden van Lucas en Matteüs hebben nog niks aan kracht ingeboet. Toch kun je proberen een eigentijds evangelie te schrijven. Vraag je samen af wat belangrijk is in het verhaal. Wat spreekt je aan? En hoe zou het nu gaan, als er een belangrijk iemand wordt geboren, iemand die de wereld op zijn kop zal zetten? Wie zijn de Jozef en Maria van nu? Wie de herders? Hoe wordt het aangekondigd? Hoe reageert het volk? Wat brengt iedereen in beweging? Bij wie zouden ze nu overnachten? 

Bekijk daarna welke woorden je wilt gebruiken om het herkenbaar te houden. In de tekst hieronder vind je een kerstevangelie, geschreven door enkele jongeren uit Gouda. Zij zetten de dienst in het teken van de Nederlandse Spoorwegen, want dat is een plaats waar mensen nu onderweg zijn.

Kerstverhaal
naar Lucas 2 uit de Nieuwe Bijbelvertaling in een eigentijds jasje
Het geschiedde in deze dagen dat er een beval uitging van minister Dekker Iedereen die het land binnen kwam en asiel aanvroeg moest zich melden bij de IND. Zo waren er twee mensen, Ahmed en Aisha. Aisha was ongewenst zwanger. Zij besloten, het bevel van het Dekker op te volgen. Samen gingen zij op de scooter op weg naar de IND, om uiteindelijk terug naar hun geboorteland te gaan.
Het was echter een koude avond, die 24 december. Omdat zij een plek zochten om de nacht door te brengen, gingen zij naar het Binnenhof. Helaas was er geen plaats voor hen in de luxe hotels. De Kamerleden hadden besloten daar hun kerstreces door te brengen. De hoteleigenaar stuurde hen door naar het station. Daar zou het droog en warm zijn.

Lucas 2: 6-11

De treinreizigers intussen, hadden de nodige vertraging opgelopen wegens een stroomstoring. Opeens stond het perron vol mensen en gingen alle lichten weer aan, zodat ze behoorlijk schrokken. De stem van de omroepinstallatie schalde over het perron: "De stroomstoring is opgelost, voor verder informatie kijkt u op het blauwe informatiebord in de centrale hal. Daar vindt u de waarheid ..."

Lucas 2: 12-15

Daarna klonk de tune van de NS (Ere zij God op synthesizer). Toen het geluid van de intercom weggestorven was, zei de kudde mensen tegen elkaar: "Laten we naar de stationshal gaan om ons de weg te laten wijzen." Aangekomen bij het blauwe bord troffen zij Ahmed en Aisha aan, met tussen hen in het kind dat op het bankje lag. Toen die twee hun verhaal wilden vertellen, was iedereen verbaasd. De treinreizigers gingen door naar hun kerstdiner, al mopperend op Minister Dekker. Ze bewaarden wat ze gezien hadden wél in hun hart, maar deden er niks mee.

Samenzang
Hoor, de englen zingen de eer,
Gezang 135:1 en 2

Om nooit te vergeten
Doel: het kerstevangelie interactief verwerken
Materiaal: teksten van bekende mensen, grote fotoalbums met (jeugd)foto's van kerkgangers, een leeg album, memoblaadjes, en pennen.

Het kerstevangelie kan uitgelegd worden in een preek. Je kunt ook met de hele gemeente op een interactieve manier aan de slag.
Vertel: als Jezus een 'gewoon kind' was geweest, met een 'gewoon leven' hadden we ons weinig van Hem herinnerd. Dan was hij gewoon een van de vele onbekende doden van het verleden geweest. Maar zo ging het niet. Jezus' leven was bijzonder en zijn lijden en sterven al helemaal. Het kerstverhaal zou geen waarde hebben zonder het paasverhaal. Heel het leven van Jezus wordt herinnerd als dat van een bijzonder mens, de Zoon van God. Dus we vieren niet zomaar een geboorte...

Wij hebben allemaal herinneringen. Kijk maar naar de foto's om je heen. Elk jaar vieren we onze verjaardagen en heel vaak worden dan ook herinneringen opgehaald.

Werkvorm 1
Lees korte teksten over of van een bekend persoon waar iedereen zich wel iets van kan herinneren. Je kunt denken aan internationaal bekende mensen als Nelson Mandela, Ghandi, Moeder Theresa, maar ook aan 'markante' personen uit het verleden of heden van je eigen plaats of geloofsgemeenschap.

Werkvorm 2
Hoe wil jij herinnerd worden? Stel, iemand schrijft een biografie over jou. Je leven wordt besproken.
Hoe zou jij genoemd willen worden?
Hoe denken anderen over jou?
Het gaat niet allereerst om grote woorden of daden. Maar weinig mensen krijgen en pakken de mogelijkheid om een deel van de wereld te verbeteren, zoals een Mandela of Ghandi. Maar wel kan iedereen bewust keuzes maken, net als Jezus dat deed. In Jezus' leven was zichtbaar wat hij leerde.
Wat vind jij belangrijk in je leven?
Waar wil jij voor staan en gaan?
Laat de jongeren/gemeenteleden dit zelf opschrijven en geef hen de tijd dit met hun buurman/buurvrouw te bespreken.

Werkvorm 3
Vraag de mensen in de kerk hun buurman/buurvrouw te vragen: 'Waar sta en ga jij voor?' leder schrijft zijn antwoord (anoniem) op een memoblaadje. Plak de memoblaadjes in een groot, leeg fotoalbum en lees enkele opvallende uitkomsten voor.