Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Schepping | Nachtwandeling met meerdere generaties

Laat je kunstzinnige kant zien na een nachtelijke wandeling in de schepping.

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 2: Schepping van Catechesemethode Overhoop.

Schepping | Nachtwandeling met meerdere generaties

Tijdens een flinke nachtwandeling afval verzamelen geeft letterlijk handen en voeten aan ons rentmeesterschap op deze aarde. Dit afval vervolgens verwerken in een kunstwerk doet dat op figuurlijke wijze. Dit samen met één of twee andere generaties doen verdiept de beleving nog meer, bijvoorbeeld door de 16+-groep of (jong)volwassenen uit te nodigen mee te doen, al dan niet met hun eigen voorbereidende bijeenkomst.

Uiteraard kun je ervoor kiezen om deze wandeling overdag te maken in plaats van ‘s nachts. Echter leert de ervaring dat een nachtelijke tocht intenser beleefd wordt, de gesprekken dieper gaan en het avontuurgevoel groter is.

Kies voor deze nachttocht een vrijdagnacht uit, dan kan de tentoonstelling van de kunst de zondag er na plaatsvinden én kunnen de jongeren daar fris en fruitig bij zijn!

Voorbereiding

Zet een wandelroute uit van zo’n 10 á 15 kilometer.

Zorg voor twee stops op de route voor drinken en koek en drinken en broodje knakworst. Vraag hiervoor gemeenteleden bij wie je binnen kunt zitten.

Vraag een gemeentelid die kunstenaar is of affiniteit heeft met kunst om - in elk geval het tweede deel van de nacht - mee te doen.

Verzamel in de weken vooraf alvast wat afvalmateriaal dat goed verwerkbaar is in kunstwerken.

Zorg - in samenspraak met de kunstenaar - ook voor bevestigingsmateriaal.

Kies vooraf een thema waarin je de kunstwerken wilt laten maken: schepping (de zeven scheppingsdagen) of rentmeesterschap/duurzaamheid.

Materiaal:

 • Plastic (recyclebare) afvalzakken

 • Zaklamp

 • Veiligheidshesjes

 • Regenkleding

 • Vooraf verzameld afvalmateriaal zoals petflesjes, bierdopjes, blikken, kapot speelgoed, drinkpakken, plastic bekers, etc. (dit zodat er genoeg afval is om kunstwerken te maken)

 • Bevestigingsmateriaal zoals sterke lijm, ijzerdraad, spijkers/hamer, schroeven/schroevendraaiers, etc.

Uitvoering

Voorbeeld tijdspad:

 • 21.00 uur: verzamelen, introductie en eerste opdracht
 • 21.30 uur: start wandeling
 • 23.00 uur: eerste stop met drinken en koek en tweede opdracht
 • 23.30 uur: wandeling
 • 01.00 uur: tweede stop met drinken en broodje knakworst en derde opdracht
 • 02.15 uur: aankomst bij de kerk, warme chocolademelk, ideeën bedenken en aan de slag!
 • 04.30 uur: kunstwerken presenteren en naar huis.

Aandachtspunt: na elke stop start je met een soort ‘Emmaüswandeling’ in tweetallen. Hierna mag de groep gewoon weer mixen en vooral afval blijven verzamelen! Zoek tussendoor als leiding ook naar kansen voor goede gesprekken én gezelligheid, die zijn er vaak volop!

Opening

Vertel ter introductie wat jullie deze nacht gaan doen en waarom. Gebruik de tekst hieronder als inspiratie. Laat wat beelden van afvalkunst zien om de fantasie te prikkelen. Vertel dat je straks drie keer een korte opdracht krijgt in tweetallen. Vraag hen om bij het begin van elke opdracht kort kennis te maken door een leuk weetje over jezelf te vertellen.

Hoe is de aarde bedoeld?

In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde mogen gebruiken, en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat betekent niet dat de mensen alles met de natuur mogen doen wat ze willen. Heersen over de aarde betekent dat we er verantwoordelijkheid voor hebben, en op een goede manier met de aarde moeten omgaan. In de gelijkenis over de talenten legt Jezus uit dat je rekenschap moet afleggen van de dingen die je in beheer hebt gekregen (Matteüs 25:19).

Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog iets anders. In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. Prachtig gewoon. Telkens staat er: ‘God zag dat het goed was.’ Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd worden. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15). Maar ze zijn geen eigenaar van de aarde. De aarde is en blijft van God (Exodus 9:29, Psalm 24:1-2).

Voor meer informatie zie debijbel.nl

Opdrachten tijdens de wandeling

De opdrachten van deze werkvorm vind je hieronder:

Schepping | Nachtwandeling met meerdere generaties: Opdracht 1

Schepping | Nachtwandeling met meerdere generaties: Opdracht 2

Schepping | Nachtwandeling met meerdere generaties: Opdracht 3