Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Stil en goed: De week voor Pasen

Dit item gaat over de Stille Week (ook wel de Goede Week) en de verhalen en rituelen daarbij.

De programma's vind je in het PDF document in de bijlage.

In de eerste bijeenkomst kijken de deelnemers naar de vertelling van het lijdensverhaal door de Zandtovenaar. Ook staan ze op verschillende manieren stil bij de dagen van de Stille week (en Pasen) en de bijbehorende Bijbelverhalen, onder meer door een collage te maken. De tweede bijeenkomst staat in het teken van de paaswake. De jongeren zoomen in op twee Bijbelverhalen die bij de paaswake horen, en beelden één van deze uit in tableaux vivants. Ook voeren ze een schaduwspel uit rondom de centrale boodschap: ook al is alles donker, God weet een uitweg. Zelfs door de dood heen.

Doel van deze bijeenkomst
• De deelnemers leren meer over de dagen van de Stille
Week en de Bijbelverhalen die daarbij horen.
• De deelnemers ervaren de verschillende stemmingen die
horen bij de Stille Week.
• De deelnemers kunnen hun eigen creatieve verbeelding
geven van een dag in de Stille Week.
• De deelnemers ervaren iets van de symboliek van licht en
donker in de paaswake.
• De deelnemers leren dat God redt uit situaties van nood en
dood.